• Startside
 • Nyheter
 • Hytteboka
 • Kart


Været på Stenfjellhytta NÅ

Klikk på bildet (oppdateres hvert 10. min):

St. Olav Vel

Årsmøte 2015 -protokoll
Klikk på lenken for å lese:Protokoll årsmøte 2015

Styret i St. Olav vel
Styret i St. Olav Vel 2015/16:

Kari Bjørklund (leder) -tlf: 91319881 / e-post: kbjoerk3@online.no
Åshild Bjørnstad (valgt for 2 år fra høst 2015)
Brede Grønvold (valgt for 2 år fra høst 2014)
Paul Ravlo (valgt for 2 år fra høst 2014)
Anette Skeide (valgt for 2 år fra høst 2015)

Valgkomite:
Les mer...

Referat fra årsmøte 2013
Her er referatet fra Årsmøte som ble arrangert lørdag 31.8.2013 på St. Olav. I alt 17 personer møtte til årsmøte.
Årsreferat 2013

Årsmøte 2012!
Lørdag 29.sept ble det avholdt årsmøte på St.Olav. Ca.30 medlemmer møtte opp til et koselig samvær. Nytt styre i St.Olav Vel ble valgt: Åshild Bjørnstad, Tore Larsson, Paul Ravlo, Brede Grønvold, Kari Bjørklund.
Klikk på lenken for å se:Protokoll årsmøte 2012


Årsmøte 2011, Referat
Årsmøte referat.

Litt historikk
Måsetra Vel ble dannet 17. oktober 1987 med ca. 20 hytter. I 2001 ble Lageråkvisla en del av foreningen. På årsmøte i 2008 ble det besluttet at vi skulle slås sammen med Krakholen Vel og navnet ble endret til St. Olav Vel. Vi dekker nå området Lageråkvisla, Måsetra, St. Olav hyttegrend, Krakholen, Nybu, Stensetra, og opp til Kveådammen og Tørbustilen. Formålet er å verne om og fremme medlemmenes interesser knyttet til forhold i området. Velforeningen skal være bindeledd mellom hytteeiere og Vang Almening. Vi teller nå i overkant av 120 hytter. Sted for årsmøtene har variert fra Stenfjellhytta til St. Olav og GåsbuStua etter hvert som velforeningen har vokst. Velforeningen er registrert seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer. Vår bankforbindelse er Sparebanken Hedmark.

Referat fra Fellesmøte November 2010
Referat fellesmøte

Årsmøte 2010
Referat årsmøte 2010

Årsmøte 2009
Referat årsmøte 2009


Vedtekter
Vedtekter for St.Olav Vel (oppdatert 2013)Fra de gode gamledager!

Skirenn på Gåsbu rundt 1960.

Les mer...Ta en tur i fjellet!

Det er fint tur terreng rundt Lageråkvisla og i Vang Almenning alle årstider, sommer som vinter. Se turvideoer

Les mer... 

www.stolavvel.no | webløsning av André Kroglund |  Kroglund Media © 2010